Per Weum

Hva er #ettminutt?

Per Weum
Hva er #ettminutt?

Kampanjen #ettminutt er resultatet av et initiativ fra Stiftelsen Tinius og Amedia-stiftelsen, i samarbeid med en rekke redaktørstyrte medier i Norge. 

Det er lett å ta det for gitt at mediene utfører sitt samfunnsoppdrag, som er å drive kritisk og gravende journalistikk. Slik bør det også være. Pressen er til for deg, derfor er det viktig for oss at du også opplever at vi spiller en viktig rolle i din hverdag.

Nå ber vi om #ettminutt til å forklare betydningen av troverdig journalistikk og av å ha et mangfold av medier å velge mellom.

7. mars legger Mediemangfoldsutvalget frem sin utredning for politikerne, der de foreslår hva som bør gjøres for å sikre en åpen og opplyst samtale slik § 100 i grunnloven om ytringsfrihet beskriver. Hensikten med utvalgets arbeid har vært å sikre et mangfold av medier også i fremtiden.

Innholdet på denne siden og under #ettminutt er bidrag fra ulike redaktørstyrte medier rundt om i landet. Ta deg gjerne tid til å høre hva flere av oss har å si, og å delta i debatten selv - slik at vi ivaretar en åpen og opplyst samtale i Norge!