Rana BladPer Weum

Som lokalt mediehus er vi ikke til for oss selv.

Rana BladPer Weum
Som lokalt mediehus er vi ikke til for oss selv.
Marit Ulriksen   Sjefredaktør i Rana Blad

Marit Ulriksen
Sjefredaktør i Rana Blad

Som lokalt mediehus er vi ikke til for oss selv. Vi er grunnlagt for å utvikle det samfunnet vi skal betjene

Lim og lupe, det er hva Rana Blad er og skal være. Vi opplever at leserne våre er glade i oss og at vi engasjerer. Det går ikke en dag uten av vi får både ris og ros, og i begge deler ligger det mye læring.

Rana Blad har ei lang historie, og i år feirer vi hele 115 år. Dagens Rana Blad er selvsagt noe helt anna enn Dunderlandsdølen som Redvald Knudtson grunnla i 1902, men grunnmuren på dagens mediehus er det samme. Og Rana Blad er som Dunderlandsdølen et redaktørstyrt medium.

Ytringsfriheta er ei sentral frihet og helt avgjørende for oss som lokalt nyhetsmedium og debattarena. Den var det i 1902, den er det i 2017. Det lokale mediehuset er og skal være en garantist for at ulike stemmer og synspunkter får slippe til i debatten, uansett bakgrunn og tilgang til ressurser. Det er viktig at flest mulig slipper til og deltar i samfunnsdebatten og engasjerer seg i utviklinga av lokalsamfunnet. For oss er enhver ytring viktig, uavhengig av om vi er enige eller uenige.

Det betyr imidlertid ikke at alle ytringer som kommer oss i hende blir publisert. For i motsetning til sosiale medier som ikke er redaktørstyrte, redigeres Rana Blad etter et omfattende og godt etisk regelverk, som Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Disse har både redaksjonen, hver enkelt medarbeider og våre eiere slutta seg til, og forplikta seg på.

Mens Rana Blad gjennom mange år var et organ for Det norske Arbeiderparti, er vi i dag sikra en fri og uavhengig rolle i forhold til politiske, økonomiske og religiøse interesser. Dette innebærer at det bare er vi i vår egen redaksjon som avgjør hvilke saker vi ønsker å ta opp og hvilke synspunkter vi mener er relevante å presentere.

Vi lever i ei tid da det er svært lett å ytre seg i det offentlige rom, uansett hva man måtte ha på hjertet. Å få mange meninger fram i dagen, gjennom digitale diskusjonsfora og sosiale medier, er en grunnleggende berikelse i vårt samfunn.

Vi ønsker alle slike ytringer velkommen. Samtidig er vi opptatte av å hjelpe våre lesere til å få vite hva som virkelig er sant og hva som ikke stemmer i det som uimotsagt legges ut som fakta. Vår oppgave som et uavhengig og redaktørstyrt medium, er å kvalitetssikre innholdet vi formidler, bekjempe og avsløre falske nyheter og presentere troverdig nyheter.

Vi viker ikke tilbake for at våre lesere kan hevde skarpe synspunkter, men samtidig er det vår oppgave å bringe fram ytringer som balanserer dem og som bringer debatten videre.

Som redaksjon ser vi det som vår oppgave å lage ei lokalavis som avviker fra ikke-redigerte arenaer som formidler verbal støy eller en strøm av udokumenterte påstander. Synspunkter skal bryne seg mot hverandre, og folk som angripes skal ha mulighet for samtidig imøtegåelse og tilsvar.

Vi er opptatte av å presentere innhold som er mer interessant for deg som mottaker enn det er for dem som ønsker å sende det ut. Dét er en grunnleggende kvalitetsforskjell mellom oss som et redigert medium, og alt innholdet som ellers flyter rundt i digitale strømmer uten at noen har, eller tar, ansvaret for det.

Som lokalt mediehus er vi ikke til for oss selv. Vi er grunnlagt for å utvikle det samfunnet vi skal betjene. Det var Dunderlandsdølen tufta på for over 100 år sida, det er Rana Blad tufta på i dag. Vi er til for samfunnet vi er en del av, og ikke minst for deg som betaler abonnement for at vi skal levere deg godt og relevant innhold.

Uten lesere og abonnenter som er interesserte i det vi holder på med, og er villige til å betale for det, ville vi ikke hatt noen berettigelse. Jo flere lesere og abonnenter vi har, jo viktigere blir vi for våre lokalsamfunn.

Vi er avhengige av inntekter for å finansiere journalistikken, derfor diskuterer jeg som sjefredaktør mer enn gjerne med dem som er opprørte over at vi plusser de fleste av våre saker på nett. Jeg tar mer enn gjerne en diskusjon med dem som avfotograferer sakene våre og mangfoldiggjør dem for ikke-abonnenter og på den måte lar gratispassasjerer surfe med.

Ikke bare i Rana Blad, men i alle mediehus, opplever vi nå ei økning i antall betalende abonnenter og også en økende forståelse for at det er helt nødvendig for oss å ta betalt for produktet vårt.

Men det våre abonnenter betaler oss, er langt fra nok til å utgi medier. I tillegg til betaling fra brukerne, representerer annonseinntekter et viktig bidrag for vår virksomhet. På dette punktet har det skjedd dramatiske endringer de siste årene.

De tradisjonelle medienes annonseinntekter har falt kraftig i takt med at en stadig større del av det digitale reklamesalget går til store internasjonale aktører og annonsenettverket. Lite tyder på at dette vil snu. Vi tar selv ansvaret for å innrette oss i takt med den økonomiske utviklinga, og i Rana Blad ligger vi i forkant.

#ettminutt er en kampanje som skal spre kunnskap og skape debatt om verdien av en fri, uavhengig og mangfoldig presse. Mi helgeoppfordring til deg, er at du logger deg på ettminutt.no så får du enda større forståelse for Rana Blads og andre redaktørstyrte mediers rolle i samfunnet og hvorfor disse betyr mye for deg i din hverdag. Og om hvor viktig det er at norske mediehus fortsatt får mulighet til å være både lim og lupe.