BergensavisenPer Weum

Har du ett minutt?

BergensavisenPer Weum
Har du ett minutt?
Sigvald Sveinbjørnsson   Sjefredaktør Bergensavisen  

Sigvald Sveinbjørnsson
Sjefredaktør Bergensavisen  

Samfunnet endres. Mediene endres. Derfor kan det være en god ide å stoppe opp i ett minutt og tenke etter hvor vi står.

Norske medier har i generasjoner informert land, bygd og by om hva som skjer. Ute i den store verden, inne i hovedstaden og i nærmiljøet der du bor. Avisene har formidlet nyheter, kommentarer og synspunkter. De har Invitert til debatt. Slik at så mange som mulig av argumentene skal komme frem før samfunnet bestemmer seg, enten det er på Stortinget, kommunestyret eller rundt frokostbordet. Mangfoldet av medier har gitt oversikt. Tilhørighet og identitet. Gjennom å dekke ulike sider ved en sak, dempes uenigheter og konflikter.

Forvitrer mediene, mister samfunnet denne umålbare verdien. Blir alle sin egen redaksjon, blir konsekvensene et mindre opplyst samfunn. Derfor er det viktig å støtte opp under et mediemangfold av selvstendige og redaktørstyrte medier.