LofotpostenPer Weum

Har du ett minutt?

LofotpostenPer Weum
Har du ett minutt?
Marianne Steffensen Kielland   Sjefredaktør/adm. dir. i Lofotposten

Marianne Steffensen Kielland
Sjefredaktør/adm. dir. i Lofotposten

Informasjonsstrømmen har aldri vært større. Det gjør det også vanskeligere å navigere etter troverdig informasjon. Det er med god grunn «falske nyheter» og «alternative fakta» er blitt moteord. Tenker du over at «falske nyheter» er en del av flyten du daglig eksponerer deg for på sosiale medier? Kan påstandene som fremsettes og skaper engasjement i din nyhetsfeed dokumenteres? Å være kritisk til det man leser, er viktig.

Vi vil påstå at de redigerte, redaktørstyrte medier er viktigere enn noen sinne. Norske medier er underlagt Tekstreklameplakaten, Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Sistnevnte er selvpålagte etiske normer for norsk presse, og Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager knyttet til brudd på plakaten. Det skiller oss fra sosiale medier.

Norsk presse er slett ikke feilfri. Vi gjør feil også i Lofotposten, og da skal vi være de første til å beklage. Det er ingenting som er mer skadelig for oss enn å gjøre feil. Men ytringsfriheten, og en fri og uavhengig presse, er grunnpilarer for at demokratiet skal fungere. Det høres ut som en festtale, men er viktig også for lokaldemokratiet i Lofoten. Vi er positive, vi heier på «vårres kara» og underholder. Men informasjon, debatt og samfunnskritikk er også vår samfunnsrolle, og vi har et ansvar for at ulike syn skal komme til uttrykk. Det tar vi på alvor. Det er ikke alltid populært når vi forteller at en utbygging blir dyrere enn planlagt, eller at kommunestyret har begått saksbehandlingsfeil. Men det er en del av jobben vår.

Det er ikke bare Donald Trump som vil styre pressen. Det kan vi oppleve også i Lofoten. Men du skal være trygg på at det du leser hos oss, er det vår redaksjon som har styringen på.

Enig?