BudstikkaPer Weum

Sjekker fakta der du bor

BudstikkaPer Weum
Sjekker fakta der du bor
Kjersti Sortland   Sjefsredaktør i Budstikka

Kjersti Sortland
Sjefsredaktør i Budstikka

Uavhengig journalistikk er under press. Av krevende, digitale omveltninger som påvirker finansiering. Slik har det vært en stund. Men nå også i form av åpne angrep fra aktører som ser seg tjent med å få folk til generelt å slutte å stole på hva tradisjonelle medier formidler. Disse kreftene vil gjerne snakke uimotsagt i egne kanaler. Motforestillinger, nyanseringer eller fakta-sjekk kan fremstå uønsket.

Det er åpenbart vi som leverer journalistikk selv må jobbe med begge utfordringene. Det er mye man kan kritisere avisene for – og med rette – hver dag. Det er opp til avishus som Budstikka selv å synliggjøre i det daglige at journalistikken byr på verdier som tilstrekkelig grundighet, flere perspektiver og fortellerstemmer. Og en vilje og evne til å undersøke realiteter bak saker der du bor. Journalistikk må være faktabasert, og fortelle noe nytt. Hjelpe oss alle til å forstå vår samtid bedre.

Norske medieledere oppfordrer i dag innbyggere over hele landet til å reflektere ett minutt over hvilken offentlighet vi risikerer, uten fakta-sjekk og debatt basert på uavhengig journalistikk. I Budstikka har vi kun ett svar: Å jobbe hardt hver dag for enda mer nyttig journalistikk for alle som bor i Asker og Bærum.