SunnmørspostenPer Weum

Ansvar for å få fram ulike synspunkt

SunnmørspostenPer Weum
Ansvar for å få fram ulike synspunkt
Hanna Relling Berg   Ansvarlig redaktør Sunnmørsposten

Hanna Relling Berg
Ansvarlig redaktør Sunnmørsposten

I dag lanseres kampanjen #ettminutt i medier over hele landet. Kampanjen går ut på at folk blir bedt om å bruke ett minutt til å reflektere over behovet for mediemangfold og fri, uavhengig journalistikk. God og troverdig informasjon er avgjørende for at demokratiet skal fungere, enten sakene gjelder utbygging av veger, nedlegging av skoler eller store nasjonale reformer.

Et viktig prinsipp i demokratiet er at også mindretallet i en sak skal tas hensyn til. Media har et spesielt ansvar for å få fram ulike synspunkt og meninger. Konstruktive debatter sikrer at man får bredest mulig perspektiv på saker før de blir vedtatt, og det er like viktig i kommunestyret som på Stortinget.

Norge er et av verdens mest avislesende folk, og det har gjennom årtier hatt stor betydning for landet vårt. Aviser har gitt innbyggerne en felles plattform for nyheter og debatt i sine lokalsamfunn, hvor ideer kan lanseres, saker diskuteres, og de folkevalgte kan stilles til ansvar. Redaktørstyrte medier har forpliktet seg på et etisk fundament som kalles Vær varsom-plakaten, som stiller krav til faktasjekk, kildekritikk, upartiskhet, omtanke og samtidig imøtegåelse av sterke anklager. Når medier bryter disse etiske reglene, kan de klages inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU), slik at de kan rette opp sine feil. At alle medier ikke alltid opptrer perfekt, viser den årlige statistikken over fellelser i PFU. Den største trusselen mot god journalistikk, er slurvete journalistikk.

Falske nyheter og alternative fakta har fått stor oppmerksomhet siste tida, og mange politikere ønsker å kommunisere med velgerne direkte, uten medias filter. Mye er positivt med sosiale medier, men det er ikke Facebook som slår alarm når eldre ikke får sjukeheimsplass, eller når politikerne holder tilbake viktig informasjon. Uten lokale- og regionale medier, som tar rollen som vakthund for sine lokalsamfunn, vil kritikkverdige forhold sjeldnere bli avdekket og rettet opp. Derfor er det i alles interesse at vi også i framtida kan ha tilgang til pålitelig, sannhetssøkende, faktabasert journalistikk som bidrar til et bedre samfunn.